Certyfikat produkcji ekologicznej „BIO”, „EKO” „ORGANIC”

Wychodząc naprzeciw rosnącemu zainteresowaniu i rozwojowi obszaru żywności ekologicznej firma SolgerPackaging świadczy usługi zgodne z zasadami rolnictwa ekologicznego. Certyfikacja produkcji ekologicznej przeprowadzona została w 2022 roku przez TÜV Rheinland Polska – akredytowaną jednostka certyfikująca, uznaną przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.


Certyfikat zgodności w zakresie rolnictwa ekologicznego pozwala nam świadczyć usługi w zakresie przygotowania żywności ekologicznej – przetwarzania, pakowanie, znakowanie, konfekcjonowanie i co-packaging. Wszystkie procesy odbywają się na wyodrębnionych liniach produkcyjnych zgodnie z wymaganiami dla produkcji ekologicznej i dotyczą zarówno artykułów spożywczych jak również produkcji suplementów diety. Certyfikacja pozwala nam również na przechowywanie produktów ekologicznych w specjalnie wyodrębnionej do tego celu części magazynowej

produkcja ekologiczna solger
produkcja ekologiczna solger

Czym jest produkcja ekologiczna

Produkty spożywcze wyprodukowane zgodnie z zasadami rolnictwa ekologicznego oznaczone są tzw. „euro-liściem” (listek z białych gwiazdek na zielonym tle) – jednym

z najważniejszych certyfikatów w Europie. Określenia „BIO”, „EKO’ i „ORGANIC” odnoszą się do żywności ekologicznej, której produkcja odbywa się w oparciu

o naturalne zasoby z wykorzystaniem przyjaznych dla środowiska metod i procesów.


Oferta skierowana jest w szczególności do producentów żywności ekologicznej, którym zależy na zachowaniu ciągłości produkcji ekologicznej w całym procesie

powstania produktu „od pola do stołu”. Certyfikat uprawnia nas do przetwarzania surowców BIO, a w odniesieniu do produktu finalnego – oznaczania go logo

produkcji ekologicznej.